Home Fiscale Regeling EV’s

nissan-leaf-chargerElektrische auto’s staan flink in de belangstelling. Het aanbod aan elektrische en plug-in hybride auto’s begint flink toe te nemen, de actieradius wordt groter en het netwerk aan oplaadpunten breidt zich uit. Tijd om te kijken naar de huidige stand van fiscale regelingen voor de elektrische auto.

Bijtelling
Allereerst de bijtelling. Op het standaardbijtellingstarief van 25% van de cataloguswaarde wordt, bij een eerste tenaamstelling tot en met 31 december 2013, gedurende 60 maanden een korting verleend van 25%. De CO2-uitstoot mag dan niet hoger zijn dan 50 gram/km. Dit is een verruiming ten opzichte van 2011, toen alleen de volledig elektrische auto’s in deze categorie vielen. Vanaf 2012 geldt dat ook voor plug-in hybrides zoals de Opel Ampera, Chevrolet Volt of de Volvo V60 Plug-in hybride.

Voor de investering in een elektrische auto gelden de gewone investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek.

2014
Voor auto’s met een kentekenregistratie vanaf 2014 geldt straks een bijtelling van 7% van de catalogusprijs. Er wordt blijkens het concept van het Energieakkoord nog nagedacht over een lager percentage (gedacht wordt aan 3%) voor volledig elektrische auto’s.

Investeringsaftrek
Voor de investering in een elektrische auto gelden allereerst de gewone investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek. De gewone investeringsaftrek, voluit kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geheten, is afhankelijk van de totale omvang van de investeringen in een jaar en bedraagt maximaal 28% van het investeringstotaal. Dit bedrag is een extra aftrekpost die van de winst mag worden afgetrokken. Tot voor kort waren personenauto’s in principe uitgesloten van deze investeringsaftrek, maar voor auto’s zonder of met een lage CO2-uitstoot (die voor de bijtelling voor 0% of 14% kwalificeren) geldt die uitzondering niet meer.

duurzaamMilieulijst
De milieu-investeringsaftrek (MIA) komt bovenop de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en is van toepassing indien een investering voorkomt op de zogenaamde milieulijst die jaarlijks door Agentschap NL wordt gepubliceerd. De elektrische auto staat op deze lijst onder code F5070, wat betekent dat er 36% MIA kan worden geclaimd. Vereist is een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer.

Subsidie ook voor oplaadpunten
Om voor de MIA in aanmerking te komen, moet de investering binnen 3 maanden bij Agentschap NL (NB: niet meer bij de belastingdienst) worden aangemeld. De code F5070 van de milieulijst geeft ook aan dat er gebruik gemaakt kan worden van versnelde afschrijving. Van het investeringsbedrag mag 75% versneld worden afgeschreven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. Ook oplaadpunten kwalificeren overigens voor MIA en versnelde afschrijving.

Nihiltarief BPM
Let bij het reserveren van een elektrische of plug-in hybride auto goed op de exacte inhoud van de overeenkomst. Als de reservering feitelijk het aangaan van de investeringsverplichtingen is, begint de 3 maanden aanmeldingstermijn reeds bij het tekenen van de reservering. Verder is qua investering van belang dat voor elektrische auto’s de komende jaren een nihiltarief BPM geldt. De elektrische auto kan dus zonder deze aanschafbelasting worden ingezet.

Voor de motorrijtuigenbelasting geldt eveneens een nihiltarief.

Motorrijtuigenbelasting
Voor de motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd, geldt eveneens een nihiltarief. Dat nihiltarief geldt in 2013 sowieso nog voor alle niet-dieselauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 110 gram/km en voor dieselauto’s met maximaal 95 gram CO2-uitstoot per kilometer. Daarna blijft het nihiltarief tot en met 2015 van kracht voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram/km.

BTW
Voor de omzetbelasting (BTW) geldt vanaf 1 juli 2011 geen specifieke regeling meer voor elektrische auto’s. Bij privégebruik is de gewone hoofdregel van toepassing die er in de praktijk op neerkomt dat alle BTW aftrekbaar is en dat jaarlijks een correctie voor privégebruik wordt toegepast ter grootte van 2,7% van de catalogusprijs.

Accijnzen
Accijnzen zijn bij elektrische auto’s niet aan de orde. In plaats daarvan wordt een energiebelasting geheven per kWh. Vergelijking met traditionele brandstoffen levert op dat de belasting op elektriciteit, berekend per MegaJoule, slechts 56% bedraagt van die van normale loodvrije benzine. Of deze energiebelasting en de kosten van de elektriciteit ook daadwerkelijk betaald moeten worden, hangt uiteraard sterk af van de vraag waar de auto opgeladen wordt.

Renault-FluenceGemeentelijk bijdrage
Naast al deze fiscale faciliteiten zijn ook lagere overheden bereid bij te dragen in de kosten. Zo heeft de gemeente Amsterdam een nieuwe subsidieregeling opengesteld. In Amsterdam kunnen zakelijke veelrijders daarmee een subsidie van € 5.000 krijgen bij aanschaf van een elektrische personenauto.

Zonder naar volledigheid te willen streven, hieronder nog een aantal links naar andere locale subsidieverstrekkers/samenwerkingspartners:
Rotterdam (laadpalen)
Utrecht
Brabant
Limburg

Taxi en bestelauto
Voor elektrische bedrijfsauto’s is de subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s van Agentschap NL interessant: met deze regeling kan een subsidie van 3.000 euro worden aangevraagd.
Voor NSL Knelpuntgemeenten is deze regeling eind 2012 verruimd.

Tenslotte vermelden wij nog de mogelijkheid van het aanvragen een innovatievoucher voor elektrische mobiliteit, eveneens bij Agentschap NL.

(stand van fiscale wet- en regelgeving per juli 2013)

(Bron: Auto en Fiscus)