Home PRiMAN

priman

Driven by talent. Bedrijven succesvoller maken door ze meer te laten sturen op de talenten en intrinsieke motivatie van hun medewerkers. Dat is waar PRiMAN voor staat. Vanuit het uitgangspunt dat iedereen talenten heeft, alleen niet voor elke functie.

Organisaties waar het draait om bonussen en bureaucratie worden kleiner en bedrijven waar passie en intrinsieke motivatie voorop staat groeien. Dat is geen toeval!

Succesvolle personen hebben als overeenkomst dat ze erin geslaagd zijn in een omgeving terecht te komen of zelf te creƫren die aansluit op hun talenten. Zij krijgen energie van hun werk en zijn daardoor in staat tegenslagen te overwinnen. Mensen die geen energie krijgen van hun werk hebben daar veel meer moeite mee. Hun werk voelt als corvee. Ze halen er geen energie uit en daarom zullen ze er nooit in uitblinken.

PRiMAN richt zich op talent performance. Wij helpen organisaties de prestaties van hun medewerkers te optimaliseren door meer te sturen op intrinsieke motivatie.
Wij doen dat met:

  • talentenscans
  • assessments
  • performance management

Onze aanpak is gebaseerd op de TMA methode. De oprichter van PRiMAN is Jan Prins. “Wij steunen het Transformation project van Vincent omdat de Tesla inderdaad een jaloersmakend geweldige auto 2.0 is, maar vooral omdat Vincent voor ons symbool staat voor iemand die vanuit zijn passie succes weet te creeren. Met het Tesla project is hij erin geslaagd voor zichzelf een omgeving te creeren die 100% aansluit op zijn talenten. Wat dat betreft is het project letterlijk ‘driven by talent’.

Benieuwd naar Vincent’s talenten?

“Ook de maatschappelijke doelstelling van het Tesla project sluit aan op onze eigen doelstellingen. Met PRiMAN staan wij ook voor een transformatie: van eXtrinsieke motivatie (hierarchie, bonus, straffen) naar Intrinsiek motivatie (ontwikkeling vaardigheden vanuit talenten). Wij verwachten van Vincent dat hij de komende 3 jaar veel mensen zal inspireren met zijn passie!”

Deze transformatie is geweldig beschreven in het boek Drive van Dan Pink. Bekijk hier een filmpje.

De oprichter van PRiMAN is Jan Prins.

jan Prins

Jan Prins