Home Charging Waardeloos! Minister Kamp besluit de verkoop van elektrische auto’s te laten instorten!

Zwaar teleurgesteld ben ik door het besluit van minister Kamp om geen geld uit te trekken voor subsidie aan elektrisch rijden voor particulieren. Vooral omdat het besluit ook nog eens is gebaseerd op de conclusies uit een flutrapportje! De inzichten en de inzet van het Formele E-team (FET) worden daarbij terzijde geschoven. Het FET is een adviesorgaan van Economische zaken,  publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid en kent een grote diversiteit aan leden (RAI, Bovag, ANWB, Stichting Natuur&Milieu).  Het FET heeft als doelstelling dat elektrisch rijden zich in Nederland verder ontwikkelt en aansluit bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei.

Via een aangenomen motie van PvdA-Kamerlid Ed Groot heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om een plan voor het stimuleren van elektrisch rijden door particulieren. De Kamer heeft het Rijk hierdoor opdracht gegeven om samen met branche- en consumentenorganisaties een plan te maken. Groot wist zich bij het indienen van de motie onder meer gesteund door de SP, de D66, de ChristenUnie, GroenLinks en de SGP. Het CDA, de PVV en de VVD stemden tegen.

De motie Groot vormde de basis voor het verzoek van Minister Kamp aan het FET om te komen met een plan. Dit plan kreeg de titel “Maak Elektrisch Rijden Groot”. Het allerbelangrijkste advies in dit plan is om in de komende vier jaar een jaarlijks aflopende subsidie te verstrekken voor de aanschaf van een elektrische auto door een particulier. In het eerste jaar zou deze subsidie 6000 euro moeten bedragen. In jaar vier is de subsidie nog maar 1500 euro. Doel van de subsidie verstrekking is om het verschil in aanschafprijs te overbruggen tussen normale benzine auto’s en elektrische auto’s dat nu nog bestaat. De subsidie is een onderdeel van een heel pakket van maatregelen die het FET voorstaat. Alle partijen in het FET hebben de intentie om dit pakket van maatregelen uit te voeren zodat de Nederlandse particulier gestimuleerd wordt om versneld over te gaan op elektrische rijden.

Minister Kamp heeft in slechts twee maanden tijd onderzoek laten doen naar enkel en alleen de voorgestelde subsidie. Het brede pakket aan maatregelen en het samenspel van FET partijen is niet meegenomen in het onderzoek. Daarnaast is er nogal wat aan te merken op het uitgevoerde onderzoek, bijvoorbeeld op de gehanteerde veronderstelling ten aanzien van lineaire prijselasticiteit.

In de studio van RTLZ kreeg ik de ruimte om mijn gal te spuwen over het besluit van Minister Kamp. Carlo Brantsen was er ook, maar dan juist om zijn lof uit te spreken over het besluit. Bekijk hieronder het fragment (vanaf 27 minuten):

 

Met Carlo kruiste ik al eerder de degens als het gaat om elektrisch rijden. In 2012 was Carlo er nog heilig van overtuigd dat elektrisch rijden niet verder zou komen dan wagentjes voor de plantsoenendienst. In 2015 had ik nog een pittige briefwisseling met Carlo, inmiddels hadden zelfs Porsche en Audi al een elektrische auto op de markt gebracht maar we moesten wel concluderen dat plantsoenendiensten schandalig genoeg nog niet elektrisch reden.

 

NOG GEEN REACTIES

Hoe wilt u reageren? Klik op een van de onderstaande opties.