Waarom een duurzamere toekomst?

Sinds de industriĆ«le revolutie zijn wij mensen CO2 gaan uitstoten door onder andere fabrieksprocessen, vervoer en de energieproductie. Deze CO2 vormt een soort van deken in de atmosfeer, waardoor straling wordt tegengehouden. Hierdoor wordt de aarde een soort ”broeikas”. Dit betekent dat het klimaat aan het veranderen is, waardoor we steeds extremer weer ervaren met hogere temperaturen. Het is daarom belangrijker dan ooit tevoren om stappen te zetten richting een CO2 neutrale, duurzame toekomst.

Dit kan gedaan worden op vele manieren. Denk hierbij aan het overstappen op wind- en zonenergie in plaats van het opstoken van fossiele brandstoffen. Verder zouden we de fabrieksprocessen kunnen verduurzamen door meer gebruik te maken van duurzaam opgewekt waterstof. Ook zouden we kunnen stoppen met het opstoken van aardgas. Een belangrijke duurzaamheidsontwikkeling van de laatste jaren is de transitie van traditionele benzineauto’s richting elektrische auto’s.

Het overstappen naar elektrische auto’s zorgt ervoor dat er minder CO2 uitstoot is, waardoor er stappen gezet worden richting een CO2 neutrale toekomst.